Gjør endringer

/fra/ Bibelen:Åp 21;3-4

Medvirker på

Andrew Wilder, Kristiansand Domkor
Storleg gled me oss tekstforfatter
2007