Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Sal 95;1-2

Medvirker på

Egil Hovland, Nordstrand Kirkekor
Alle Helgens Messe tekstforfatter
1976