Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Sal 63

Medvirker på

Anders Wyller
Davidsalmer tekstforfatter
1997
Daniel Strøm, Ola Valland, Trygve Bjerkrheim
Kong David i ord og toner tekstforfatter
1984