Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Sal 37;5

Medvirker på

Adventsangerne
Lovsang under kirkehvelv tekstforfatter
1999