Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Sal 37

Medvirker på

Einar Huglen
Ord og toner mot kveld tekstforfatter
2009