Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Sal 22

Medvirker på

Anders Wyller
Davidsalmer tekstforfatter
1997
Oslo Domkor, Terje Kvam
Psalms by Grieg and Mendelssohn tekstforfatter
1988