Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Sal 1;1-3

Medvirker på

Adventsangerne
Lovsang under kirkehvelv tekstforfatter
1999