Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Sal 145

Medvirker på

Einar Huglen
Ord og toner mot kveld tekstforfatter
2009
Adventsangerne
Lovsang under kirkehvelv tekstforfatter
1999
Grønlund - Heder&Jahr, Ole Jørgen Grønlund
Vel bevart tekstforfatter
1994
Grex Vocalis
Renessanse for Kor tekstforfatter
1987