Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Mat 5;1-12

Medvirker på

Egil Hovland, Nordstrand Kirkekor
Alle Helgens Messe tekstforfatter
1976