Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Luk 24;5-7

Medvirker på

Andrew Wilder, Kristiansand Domkor
Storleg gled me oss tekstforfatter
2007