Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Joh. I; 1-14

Medvirker på

Ensemble 96, Knut Nystedt, Øystein Fevang
Immortal Nystedt tekstforfatter
2005