Gjør endringer

/fra/ Bibelen: Ef 1;17-18

Medvirker på

Con Spirito, Helge Birkeland
Tysk Korkunst tekstforfatter
1996