Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vi stikker (1980)

Singel av 1984

Medvirkende

Øystein Førsund