Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tina og Marina (1962)

Utgivelsesdata

Philips Vinyl Norge 1962