Gjør endringer

Supersilent 5 (2001)

Album av Supersilent

Spor

1 5.1 19:36
2 5.2 11:15
3 5.4 08:23
4 5.5 17:29

Utgivelsesdata

Rune Grammofon RCD 2018 CD 2001