Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Se opp når våren kommer (1969)

Singel av Wenche Myhre
Utgitt februar 1969

Spor

1 Se opp når våren kommer
2 Cæsar og Cleopatra

Utgivelsesdata

Polydor NH 66820 Vinyl Norge 1969