Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Rundt Lungegaarden - Lmk 85 år 1997 (1997)

Spor

1 Bergenhus 03:33
2 Skillingsbolle-valsen 03:03
3 Utsigt fra Fløien 03:17
4 Rundt lungegaarden 02:39
5 Jubilantes Exultate 03:57

Utgivelsesdata

Ukjent Lungegaardens Musikkorps CD 1997