Gjør endringer

I oppstandelsens lys - morgengudstjenester i Skien kirke (2001)

Spor

1 Morgengudstjeneste 1: Spor 1 01:14
2 Morgengudstjeneste 1: Spor 2 00:48
3 Morgengudstjeneste 1: Spor 3 00:58
4 Morgengudstjeneste 1: Spor 4 03:14
5 Morgengudstjeneste 1: Spor 5 02:15
6 Morgengudstjeneste 1: Spor 6 02:31
7 Morgengudstjeneste 1: Spor 7 02:35
8 Morgengudstjeneste 1: Spor 8 00:32
9 Morgengudstjeneste 1: Spor 9 02:35
10 Morgengudstjeneste 1: Spor 10 01:31
11 Morgengudstjeneste 2: Spor 11 01:16
12 Morgengudstjeneste 2: Spor 12 01:10
13 Morgengudstjeneste 2: Spor 13 02:15
14 Morgengudstjeneste 2: Spor 14 04:27
15 Morgengudstjeneste 2: Spor 15 00:41
16 Morgengudstjeneste 2: Spor 16 01:10
17 Morgengudstjeneste 2: Spor 17 00:48
18 Morgengudstjeneste 3: Spor 18 00:20
19 Morgengudstjeneste 3: Spor 19 01:18
20 Morgengudstjeneste 3: Spor 20 03:30
21 Morgengudstjeneste 3: Spor 21 02:52
22 Morgengudstjeneste 3: Spor 22 03:53
23 Morgengudstjeneste 3: Spor 23 01:35
24 Morgengudstjeneste 3: Spor 24 01:17
25 Morgengudstjeneste 4: Spor 25 00:30
26 Morgengudstjeneste 4: Spor 26 00:57
27 Morgengudstjeneste 4: Spor 27 02:50
28 Morgengudstjeneste 4: Spor 28 01:51
29 Morgengudstjeneste 4: Spor 29 02:04
30 Morgengudstjeneste 4: Spor 30 03:40
31 Morgengudstjeneste 4: Spor 31 01:23
32 Morgengudstjeneste 4: Spor 32 03:04
33 Morgengudstjeneste 4: Spor 33 00:48

Utgivelsesdata

Ukjent Hagu-cd 0002 CD 2001