Gjør endringer

Hjern (1981)

Singel av Hjern & Mental

Spor

1 Mental innvasjon 03:14
2 Passa ikke inn 02:35
3 Klaus 01:58
4 Det er ikke nok overlevende 01:52
5 Stillheten innafor 02:37

Utgivelsesdata

Alternativ Rekkårds A.R.EP 81 007 SG 1981