Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hav av tid (2003)

Lydbok

Lydbok

Spor

1 Hav av tid: Spor 1 02:00
2 Hav av tid: Spor 2 03:46
3 Hav av tid: Spor 3 01:54
4 Hav av tid: Spor 4 03:12
5 Hav av tid: Spor 5 03:07
6 Hav av tid: Spor 6 03:59
7 Hav av tid: Spor 7 02:55
8 Hav av tid: Spor 8 03:28
9 Hav av tid: Spor 9 03:06
10 Hav av tid: Spor 10 01:21
11 Hav av tid: Spor 11 01:31
12 Hav av tid: Spor 12 03:48
13 Hav av tid: Spor 13 03:00
14 Hav av tid: Spor 14 03:42
15 Hav av tid: Spor 15 02:32
16 Hav av tid: Spor 16 02:21
17 Hav av tid: Spor 17 03:04
18 Hav av tid: Spor 18 03:17
19 Hav av tid: Spor 19 03:14
20 Hav av tid: Spor 20 01:44
41 Hav av tid: Spor 21 03:05
42 Hav av tid: Spor 22 03:27
65 Hav av tid: Spor 23 04:15

Utgivelsesdata

NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-1320-3 (trip.alb, pl.1) CD 2003
NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-1320-3 (trip.alb, pl.2) CD 2003
NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-1320-3 (trip.alb, pl.3) CD 2003