Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Flåklypa radio (2007)

Opptak fra 'Søndagsposten' i NRK 1959 - (1960?). I programmene startet Erik Bye og Kjell Aukrust med presentasjon av personene i Flåklypa. Kjell Aukrust opererte med 'Hvem er hvem i 'Folk og fe'', og Erik Bye leste presentasjonene. Arve Opsahl var hallomannen som var gjennomgangsfigur i alle programmene. Sangene ble sunget av Erik Bye og Otto Nielsen. Opptak av program 5 1960? Mange hentydninger til OL i Squaw Valley 1960.

Opptak fra 'Søndagsposten' i NRK 1959 - (1960?). I programmene startet Erik Bye og Kjell Aukrust med presentasjon av personene i Flåklypa. Kjell Aukrust opererte med 'Hvem er hvem i 'Folk og fe'', og Erik Bye leste presentasjonene. Arve Opsahl var hallomannen som var gjennomgangsfigur i alle programmene. Sangene ble sunget av Erik Bye og Otto Nielsen. Opptak av program 5 1960? Mange hentydninger til OL i Squaw Valley 1960.

Spor

Utgivelsesdata

NRK Lydbokforlaget ISBN 978-82-421-2211-7 CD 2007