Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Du trodde du var lur (1966)

Singel av Lille Eris

Spor

1 Du trodde du var lur
2 Hakk i plata

Utgivelsesdata

Manu MA-147 Vinyl Norge 1966