Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Du skal få en dag i morgen (1992)

Singel av Wenche Myhre
Utgitt januar 1992

Spor

1 Du skal få en dag i morgen

Utgivelsesdata

CNR CD Norge 1992