Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Diverse Artister - Park CD-N (2009)

Samlealbum av Rockebandet Ændal

Park CD-N er et dobbelt samlealbum laget til støtteaksjon for bygging av park i Barbu. Etter at det ble fremlagt planer om bygging av seks boligblokker med 125 leiligheter i Barbu i Arendal, ble aksjonsgruppa «Kreative krefter», med Mari Dale som leder, stiftet for bevaring av nærområdet Barbu, og for utbygging av park i Barbubukta. I september 2009 ble samlealbumet Park CD-N utgitt til støtte for bygging av park, hvor store deler av musikkmiljøet i Arendal bidrar. Et stort antall av.. Les mer..

Park CD-N er et dobbelt samlealbum laget til støtteaksjon for bygging av park i Barbu. Etter at det ble fremlagt planer om bygging av seks boligblokker med 125 leiligheter i Barbu i Arendal, ble aksjonsgruppa «Kreative krefter», med Mari Dale som leder, stiftet for bevaring av nærområdet Barbu, og for utbygging av park i Barbubukta. I september 2009 ble samlealbumet Park CD-N utgitt til støtte for bygging av park, hvor store deler av musikkmiljøet i Arendal bidrar. Et stort antall av byens kunstnere og forfattere bidro med en 16 siders minihefte som utgis med CD-en. Kunstmaleren Leonard Rickhard har tegnet omslaget.