Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Demonstrasjonsplate Fra Norskavdelingene (1977)

Singel av Diverse artister

Spor

0 Diamonds
0 Man Of Mystery
0 My Blue Heaven

Utgivelsesdata

Phonogram, Polydor KAL 777 Vinyl 1977