Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Yngve Gjøn

Født: 2. juni 1977

Teknisk interesserte EDM-Produsent Yngve Gjøn lager musikk vha. programmerbare midi-sequencere og
midi-sequencerprogrammer.

EDM-produsenten(Yngve Gjøn) solodebuterte med EDM-produksjonen/singelen Amusinema(9.09) som så sitt lys den 8. juli 2016.

Teknisk interesserte EDM-Produsent Yngve Gjøn lager musikk vha. programmerbare midi-sequencere og
midi-sequencerprogrammer.

EDM-produsenten(Yngve Gjøn) solodebuterte med EDM-produksjonen/singelen Amusinema(9.09) som så sitt lys den 8. juli 2016.

Utgivelser (singel/EP)

Yngve Gjøn
Amusinema
2016