Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Alexey Kurbanov

Født: 3. januar
Også kjent som: Alex Kurbanov + Alexey E. Kurbanov
Fra: Aure

Alexey E. Kurbanov er organist, pianist og komponist. Han er i dag, sidan 2000, organist og musikklærar i Aure i Møre og Romsdal. Kurbanov er fødd i den gamle vikinghovudstaden Holmgard (Novgorod) i Gardarike. Utdanna frå ein av verdas beste musikkinstitusjonar - St. Petersburg Rimsky-Korsakov Musikkonservatoriet, ogso frå Rotterdams Conservatorium. Kunstvitskapskandidat. Alex har komponert ca. 180 verk for forskjellege instrumentale og vokale setnader. Sidan 1984 har han drive med konsertverksemd i fleire land, båe solo og i samarbeid med fleire.. Les mer..

Alexey E. Kurbanov er organist, pianist og komponist. Han er i dag, sidan 2000, organist og musikklærar i Aure i Møre og Romsdal.

Kurbanov er fødd i den gamle vikinghovudstaden Holmgard (Novgorod) i Gardarike. Utdanna frå ein av verdas beste musikkinstitusjonar - St. Petersburg Rimsky-Korsakov Musikkonservatoriet, ogso frå Rotterdams Conservatorium. Kunstvitskapskandidat.

Alex har komponert ca. 180 verk for forskjellege instrumentale og vokale setnader.

Sidan 1984 har han drive med konsertverksemd i fleire land, båe solo og i samarbeid med fleire andre musikarar. Han herskar forskjellege tangentinstrument: orgel, piano, harmonium, cembalo, klavikord, osb. Han spelar musikk i nesten alle slags sjangrar, frå klassisk til slager- og filmmusikk.

Alex har delteke i diverse musikkprosjekt, mellom anna i musikalen 'Spelmann på taket' (2001, Aure og Brekstad), og i samling av folkemusikkboka Enno så segla ho Magnill, Nordmøre Mållag, 2002. Han er aktiv målmann og mållagsmedlem.

Han er óg medlem i St. Petersburg Union of Composers, Deutsche Richard-Wagner-Gesellschaft, TONO, Gramo, CREO (tidl. MFO), GramArt, Norsk Artistforbund, Det Norske Orgelselskap, Svenska Orgelsällskapet, EPTA Noreg, Trondheim Kammermusikalske Selskap, Griegselskapet i Oslo og FolkOrg (lokallag - Nordmøre Spelmannslag).

Alex er tildelt Kuilturprisen for Aure kommune for året 2009.

Han har spelt inn piano-CD Vintermusikkens store perler (2008) og dessutan medverka på Nordmøre Spelmannslag sin jubileums-CD ...og slåtten klang døyvd i moll (2012).

Medlem i

Nordmøre Spelmannslag Medlem